Fjølvika, gammelt handelssted i Gravvik, Nærøy, Nord-Trøndelag. Flere funn fra steinalderen. I gammel tid var Fjølvika hovedbølet for en større godssamling og sete for kjente slekter som Meyer, Borchmann og Sverdrup. Den siste Sverdrup i Fjølvika, Ulrik Fredrik Suhm Sverdrup (1830–1907), avhendet eiendommen da han i 1899 søkte og ved kongelig resolusjon fikk tillatelse til å starte et lotteri med handelsstedet som gevinst.