Hjalmar Løberg, født i Vindafjord, norsk politiker, gårdbruker i Årstad, Bergen. Stortingsrepresentant (V) 1868–82, møtte som varamann 1883 og 1885, 1878 dømt for «majestetsforbrytelse» pga. en artikkel han hadde skrevet i bladet Hardangeren, der han hevdet at kong Oscar 2 hadde gitt en medalje til en stortingsmann av politiske grunner.