Einar Gram Borch, født i Stavanger, norsk godseier og politiker (B). Gikk på landbruksskole og overtok slektsgården Mo i Jevnaker. Ordfører i Jevnaker 1902–07. Stortingsrepresentant fra Oppland 1922–27 og 1937–45; varapresident i Stortinget 1925–27. Medlem av Norges Banks representantskap, hvor han 1938–45 fungerte som nestformann; preses i Selskapet for Norges Vel 1922–34 og styremedlem i Det norske skogselskap 1915–29. Mangeårig formann i representantskapet for A/S Borregaard.