Thore Thorkildsen Foss, født i Marnardal, norsk politiker. Stortingsrepresentant fra 1892, valgt av Venstre, lagtingspresident 1900–03, 1906–09 og 1910–13. Han var særlig opptatt av samferdselsspørsmål, og var fra 1900 formann i veikomiteen.