Spesialkomiteen, komité opprettet av Stortinget februar 1905, etter at forhandlingene med Sverige om konsulatsaken var avbrutt fra norsk side, for å avgi innstilling om hva som videre skulle gjøres. Det var etter innstilling fra Spesialkomiteen at loven om eget norsk konsulatvesen ble vedtatt 18. og 23. mai. Spesialkomiteen forble i funksjon også etter 7. juni-vedtaket om oppløsning av unionen med Sverige.