Bostedsbånd, tidligere grunnlovsbestemmelse (§ 61, 2. ledd) som sa at den som skulle velges til stortingsrepresentant, måtte være stemmeberettiget (hvilket bl.a. innebar bosatt) i det valgdistrikt hvorfra han ble utkåret. Dette bostedsbånd ble tillagt atskillig betydning som et middel til å sikre at distriktenes interesser ble varetatt i Stortinget. Etter parlamentarismens innføring ble bostedsbåndet lempet for forhenværende og sittende statsråder, og ved valgordningsreformen i 1952 ble bostedsbåndet opphevet i sin helhet.