Haakon Mathiesen, norsk offiser og organisasjonsmann. Oberstløytnant og sjef for Luftkrigsskolen 1954–57. Generalsekretær i Norges Røde Kors 1957–81; formann International Red Cross Disaster Relief Committee 1961–69.