Arne Halgjem, født i Os, norsk avholdspolitiker, lærer. Fra 1913 sjef for Statens Filmkontroll. Stortemplar i IOGT 1906–18, formann i Avholdsfolkets Landsnemnd 1912–14 og 1918–27. Redaktør av Folket 1921–26. Han var avholdsfolkets politiske fører og sentrale skikkelse gjennom forbudstiden.