Ole Torjesen Lindstøl, født i Vegårshei, norsk politiker, gårdbruker i Søndeled fra 1851. Stortingsmann for Nedenes amt 1862–88, fra 1870-årene en av Johan Sverdrups nære medarbeidere. Medlem av Riksretten 1883–84.