Carl Emil Christian Bonnevie, født i Trondheim, norsk jurist og politiker, sønn av Jacob Aall B. Byrettsdommer i Oslo 1923, sorenskriver i Lofoten 1929, lagmann i Agder 1936–47, lagmann i Eidsivating 1947–51. Stortingsrepresentant (A) 1913–15 og 1934–36. Fredssaken opptok Bonnevie sterkt, og han var formann i Norges fredsforening 1926–29.