Halvfabrikat, halvfabrikata, industrivare som brukes som materiale (råvare), enten alene eller sammen med andre, i en ny produksjonsprosess for fremstilling av et annet produkt.