Ghanas befolkning

Markedet i Kumasi Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Ghana (Befolkning) (marked, Kumasi) av /NTB Scanpix ※. Gjengitt med tillatelse

Elmina ble grunnlagt av portugiserne på 1400-tallet, og ble tidlig et viktig senter for europeernes handel på Gullkysten. I dag er byen en av landets viktigste fiskehavner. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Ghana, Elmina av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse

Ghanas folkemengde ble i 2013 beregnet til 25 905 000 (Verdensbanken). Den årlige befolkningsveksten er 2,1 %. Emigrasjon, først og fremst ulovlig innvandring til Nigeria, reduserte i mange år den totale folketilveksten, men i andre halvdel av 1980-årene ble anslagsvis 1,3 millioner ghanesere utvist fra Nigeria og flyttet hjem igjen. Spedbarnsdødeligheten er beregnet til 52,3 per 1000 levendefødte (2013), hvilket er en halvering fra 1980. I 2013 ble det anslått at 1,3 % av befolkningen levde med hiv/aids smitte, ned fra 2,3 i år 2000. Forventet levealder ved fødsel er 61.9 år for kvinner og 60 år for menn.

Etniske forhold

Ghanas befolkning er inndelt i bortimot 75 folk med ulike språk og kulturtradisjoner. De aller fleste av gruppene er meget små; 65 av dem utgjør enkeltvis mindre enn 1 % av Ghanas samlede folketall. Akantalende folk, blant annet ashanti, fanti abron og anyi, dominerer i sør (44 % av befolkningen), ga-adangme i og omkring hovedstaden (ca. 8 %), og ewe lenger øst (13 %). I nord finnes en rekke gurtalende folkegrupper, blant annet dagomba, mamprusi, konkomba og dagari. Myndighetene i Ghana har fulgt en konsekvent politikk for å utjevne ulikheter og motsetningsforhold mellom de etniske gruppene, og konflikter på slikt grunnlag er forholdsvis små, men det var likevel flere tilfeller av etniske sammenstøt i den nordlige delen av landet i midten av 1990-årene.

Mange av folkegruppene i Ghana har tradisjonelt matrilineære slektskapssystemer, og kvinnene spiller en sentral rolle blant annet i handelsvirksomhet. Denne rollen gir dem innflytelse også på andre områder.

Bosetning

Etter afrikansk målestokk er Ghana relativt tett befolket, 113,8 innbyggere per km2 (Verdensbanken 2013). Folketettheten er størst i de sentrale kystområdene. 52,7 % av befolkningen bor i byer. Største by er hovedstaden Accra med ca 10 % av befolkningen (Ghana Embassy i Washington). Andre stor byer er Kumasi, Tamale, Tema og Sekondi-Takoradi.

Språk

Offisielt språk er engelsk. De mest utbredte talespråkene tilhører gur- og kwaspråkene i niger-kongofamilien. Av gurspråk snakkes mossi i nord. I sør og øst dominerer kwaspråkene akan, ewe og ga-adangme.

Religion

Om lag 38 % utøver tradisjonelle religionsformer, og mange kombinerer disse med kristendom eller islam. Tallene er derfor usikre når det gjelder oppslutningen om islam (sunni og ahmadiyya), 15–30 %, og kristendom (presbyterianere, pinsevenner og adventister, katolske, stedegne kirker), 25–50 %.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg