Tema, havneby i Ghana, 25 km øst for Accra; 141 500 innb. (2001), inngår i Accras byområde. Havnen er landet største. Separat fiskehavn med kjølelager og fiskemarked. Petroleumsraffineri, stort aluminiumverk, jern- og stålverk, forbruksvareindustri m.m.