I statsretten den ene eller begge avdelinger av et lands nasjonalforsamling. Det italienske nasjonalforsamlingen består for eksempel av Senatet og Deputertkammeret. Jfr. uttrykket ettkammersystem om forfatninger hvor nasjonalforsamlingen ikke er delt i avdelinger. Norge har i dag et ettkammersystem, ettersom alle saker behandles av det samlede Storting. Inntil Odelstinget og Lagtinget ble avviklet i 2009 hadde Norge et modifisert tokammersystem, idet lovsaker ble behandlet i Odels- og Lagtinget hver for seg, mens andre saker ble behandlet av Stortinget i plenum .