Volta, elv i Vest-Afrika, har sine utspring i bielvene Svarte (Mouhoun), Røde (Nazinon) og Hvite (Nakambe) Volta, hhv. vest, nord og øst for Ouagadougou i Burkina Faso. Elven er 1600 km lang og renner ut i Guineabukta ca. 50 km øst for Accra i Ghana. En demning, som danner en av verdens største kunstige innsjøer, Voltasjøen, er bygd ved Akosombo i Ghana (se Akosombo-demningen). I tilknytning til demningen er det bygd en kraftstasjon (912 MW).