sement

Sement. Forenklet skjema over produksjonsgangen.

Av /Store norske leksikon ※.

Artikkelstart

Sement er et mineralsk bindemiddel som, når det blir tilsatt vann, herdner til en steinhard masse, selv under vann.

Faktaboks

Uttale
semˈent
Etymologi
av latin ‘murverk’

I motsetning til lesket kalk, herdner sement uten tilførsel av karbondioksid (fra luften). Sement tilsatt vann og blandet med sand gir mørtel, som brukes til muring. Sement sammen med vann, sand, pukk eller singel gir betong, som er et av vår tids mest alminnelige byggematerialer. I disse blandingene er sement det aktive bindemiddel.

Romerne skaffet sement ved å blande vulkanske jordarter som trass, pozzolan og santorinjord, med kalk. Nå brukes mest portlandsement, som ble fremstilt første gang 1824 av engelskmannen J. Aspdin.

Fremstilling

Portlandsement lages ved at kalk-, silisiumdioksid-, aluminiumoksid- og jernoksidholdige råmaterialer (dvs. kalkstein eller -mergel med tilsetning av andre materialer som leire, leirskifer, sandstein, feltspat, kvarts o.l.) finpulveriseres og blandes omhyggelig, brennes til begynnende smelting (sintring, 1400–1500 °C) i roterende ovner, og males til et fint pulver i kule- eller rørmøller under tilsetning av om lag 3–5 prosent gips og eventuelt mindre mengder jernsulfat og hydraulisk aktivt materiale, for eksempel flyveaske. Sementen selges i sekker eller i bulk.

Energikilden ved brenningen er i Norge kull, noe propan, spillolje og gamle bildekk. Fra 1998 brukes også organisk spesialavfall fra hele Norge som brensel i sementovnene.

Sammensetning og egenskaper

Mengdeforholdet reguleres slik at sammensetningen av den brente sementklinkeren blir 60–65 prosent kalsiumoksid (CaO), 18–24 prosent silisiumdioksid (SiO2), 3,5–7 prosent aluminiumoksid (Al2O3), 2–5 prosent jernoksid (Fe2O3), og små mengder magnesiumoksid (MgO), sulfat (SO42–-) og alkalier.

Kvaliteten på produktet er foruten kjemisk sammensetning og brenningsbetingelsene avhengig av nedmalingsgraden. Størsteparten av sementpartiklene skal ha kornstørrelse 0,003–0,030 mm eller lavere.

Ved bruk av tilsetningsstoffer kan sementens egenskaper, som størknings- og herdingstid, styrke, resistens mot kjemiske angrep, vanntetthet og varmeutvikling under størkningen/herdingen, modifiseres. De mange anvendelser av betong har imidlertid også medført behov for nye sementtyper med helt andre egenskaper og sammensetninger.

Herdingen

Herdingen som foregår når sement blandes med vann, er en komplisert kjemisk-fysisk prosess som ennå ikke kjennes fullt ut. Innledningsvis reagerer kalsiumoksid og silisiumdioksid med vann under dannelse av kalsiumhydroksid (Ca(OH)2) og monokalsiumsilikat (CaO · SiO2), samtidig som det utvikles varme. Portlandsement størkner relativt langsomt (flere timer), og mørtel eller betong der den inngår, oppnår ikke full styrke før etter mange måneder.

I Norge produseres sement av Norcem AS, som har fabrikker i Brevik i Telemark og Kjøpsvik i Nordland. Fabrikkene produserer sement basert på lokale kalksteinsforekomster. Norcem inngår fra 1999 i det tyske sement- og byggevarekonsernet HeidelbergCement.

Produksjon av sement i 2002

Land mill. tonn
Kina 725
India 108
USA 91
Japan 72
Sør-Korea 57
Spania 42
Brasil 42
Italia 42
Russland 40
Verden 1800

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg