Voltasjøen, kunstig innsjø på 8500 km2 i Ghana. Akosombodemningen slipper vann ut i Guineabukta. Tilsig fra elvene Hvite Volta og Svarte Volta. Voltasjøen er 520 km lang.