Ghanariket

Ghanariket, en av de mektigste statsdannelser og handelsriker i middelalderens Afrika, vokste frem i det vestafrikanske innland for ca. 1500 år siden. Tidfestingen er usikker, men enkelte kilder hevder at opprinnelsen til Ghana går tilbake til 300-tallet. På slutten av 700-tallet hadde Ghana-kongedømmet utviklet seg til et mektig handelsrike. Ghana-riket er geografisk ikke identisk med den moderne staten Ghana, som utgjøres av et helt annet område, lenger øst. Ghana-riket lå i grenseområdet til dagens Mali, Mauritania og Senegal.

Ghana-riket ble sannsynligvis grunnlagt av soninke-folket, som etablerte handelskontakter med berberne nord for Sahara. Landet ble kalt Wagadu av dets herskere; navnet Ghana kom i bruk fordi kongens tittel var ghana (krigshøvding). En annen tittel kongen bar var kaya maghan, gullets herre, fordi han kontrollerte eksporten av det edle metallet. Ca. 800 var Ghana-riket etablert, og kongen styrte de ytre deler av statsdannelsen ved hjelp av småkonger og høvdinger. De satte landets lover ut i livet, og innkrevde skatter til kongen. Ghana-rikets høydepunkt var først på 1000-tallet, da hovedstaden var Kumbu Saleh. Byen hadde da den ble ødelagt i 1240 anslagsvis over 15 000 innbyggere.

Ghana-rikets fremvekst og suksess skyldtes to ting: overlegen militær teknikk og makt, og en dominerende handelsposisjon. Ghana hadde bedre våpen, bl.a. spyd med jernbrodd, og en bedre organisert hær enn nabostatene, som ble lagt inn under riket. I handelen opptrådte Ghana som et mellomledd, hvor den viktigste handelsartikkel var gull. Ghana-riket selv utvant noe gull, men tjente mer på tollavgifter ilagt transitthandelen. Gull og slaver ble eksportert nordover gjennom Sahara til Marokko og Europa av berbiske handelsmenn som fikk etablere seg i Ghana, og disse brakte andre varer sørover, som Ghana videreeksporterte.

Ghana-riket gikk i oppløsning ca. 1087. Da hadde det blitt invadert av almoravidene, et muslimsk berber-folk med utspring i Mauritania som la under seg land fra Spania i nord til Ghana i sør. Ghana ble invadert av berbiske styrker under ledelse av Abu Bakr ca. 1050, og i 1054 ble den ghananske byen Audoghast erobret. Etter mange slag ble rikets hovedstad tatt i 1076, og selv om motstanden fortsatte, og Abu Bakr ble drept i kamp i 1087, var Ghana-riket allerede gått i oppløsning. Noen av småkongene som hadde styrt deler av Ghana, opprettet egne kongedømmer, og snart vokste et annet mektig middelalderrike frem i området: Mali.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg