Ghanas geografi

Ghana er en republikk i Vest-Afrika som ligger ved Guineabukta. Landet grenser i vest til Elfenbenskysten, i nord til Burkina Faso, i øst til Togo og i sør til Guineabukta.Ghana, som var den britiske kolonien Gullkysten, ble selvstendig i 1957. Demokratisering og politiske reformer ble innført i 1990-årene. Landet er noe større enn Sør-Norge. Hovedstaden er Accra.En teori går ut på at Ghana (navnet) betyr «krigerhøvding», som i middelalderen var en tittel på konger i grenseområdet til dagens Mali, Mauritania og Senegal.Nasjonalsangen er ’God Bless Our Homeland Ghana’ (’Gud velsigne vårt fedreland Ghana’).. Hele artikkelen