Demokratisering, en prosess i retning av mer demokrati. Et eksempel kan være da kvinner fikk stemmerett i Norge i 1913, eller da Portugal gikk fra å være et diktatur til å bli et demokrati i 1976.