Sauer og lam på beite i fjellet. Av . CC BY SA 3.0

sau

Sauer på beite på Karmøy i Rogaland.
Sauer
Av /Shutterstock.
Karakulsauer gresser i steppelandskap i Usbekistan.
Karakulsauer
Av /Shutterstock.

Artikkelstart

Sauen hører til de eldste husdyrene og ble temmet før det egentlige jordbruket kom i stand. De eldste funnene er fra Nord-Iran ved Kaspiske hav og blir datert til ca. 6000 år fvt. Eldste funn i Norge er fra Ruskeneset ved Bergen, tidfestet til 1500–1400 fvt.

Sauehold i Norge

I Norge har saueholdet størst betydning i kyst- og fjellstrøk. Av inntektene fra saueholdet kommer 3/4 fra kjøttproduksjonen, 1/4 fra produksjonen av ull.

Vanlig paringstid for norske sauer er november/desember med fødsel i april/mai. Drektighetstiden varierer noe mellom rasene. Som regel blir 95 % av de bedekte sauene drektige, og de fleste får tvillinglam. Det er ca. 1,1 mill. vinterfôrede sauer i Norge fordelt på ca. 18 700 bruk (2005). Gjennomsnittlig besetningsstørrelse er 52 vinterfôrede søyer. Gjennomsnittlig slaktevekt pr. lam er ca. 18,5 kg, og totalproduksjonen i Norge er ca. 25,5 mill. kg lammekjøtt i året (2004). Det produseres ca. 5000 tonn ull. Ca. 2,1 mill. sauer og lam beiter i utmarka hvert år, og ca. 30 000 blir tatt av rovdyr (de som får erstatning). Saueholdet er spredt over hele landet (lavest andel i Trøndelag og Nord-Norge).

Gjennom sauekontrollen og værringene blir de viktigste av dyrenes egenskaper registrert og danner grunnlaget for avlsarbeidet. Ca. 28 % av søyene (4400 besetninger) er med i sauekontrollen. Det er ca. 125 værringer spredt over hele landet, og mer enn 100 000 søyer og 2000 prøveværer er med i ringene. I avlsarbeidet legges det for alle rasene bortsett fra pelssau vekt på lammetall, morsegenskaper, tilvekst, slaktekvalitet, eksteriør, ullmengde og ullkvalitet. Avlsarbeidet drives av Norsk Sau og Geit.

Vanlige norske saueraser

Sauer. Forskjellige saueraser: 1) Spælsau. 2) Rygjasau. 3) Oxforddownsau. 4) Sjeviotsau. 5) Merinovær. 6) Dalavær.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Norsk kvit sau

Norsk kvit sau er en samlebetegnelse for avlspopulasjonen av crossbred-typen, dvs. langhalet sau av krysningssau basert på de norske rasene med britisk bakgrunn (dala, steigar, rygja og sjeviot). Norsk kvit sau er målt til 73 prosent (2015) av den norske sauepopulasjonen. Rasene holdes også i renavl, og dalasauen er den viktigste.

Steigarsau

Steigar er dannet i Steigen, Nordland, vesentlig av nordskotsk sjeviot, og er litt større enn den sørskotske.

Spælsau

Spælsau er opprinnelig en gammel norsk rase. Ullpelsen er en blanding av lange, grove dekkhår og kortere ullhår. Halen (spælen) var kort som hos villsau. Innkrysninger av islandsk sau og finsk landrase og utvalg har gitt en jevnere ullpels og en noe lengre hale. Væren veier 70–75 kg, søya ca. 50 kg.

Gammelnorsk spælsau

Gammelnorsk spælsau er en mer opprinnelig rase enn spælsauen, og er mindre påvirket av moderne avlsarbeid enn spælsauen. Den ble definert som en egen rase i 2002.

Gammelnorsk sau

Gammelnorsk sau er rasen som ligner mest på de aller første sauene som fantes i Norge. Fellen består av tett fin bunnull og grov dekkull, og røyter ulla.

Sjeviot

Sjeviot er en engelsk-skotsk rase innført til Norge flere ganger. Den defineres nå som en nasjonal rase. Den er kollet og hvit med svart nese og klauver. Ved utegang er de små, med god vinterfôring veier væren 80–85 kg og søya 60–65 kg. Ullmengden er 2–3 kg per dyr.

Norsk pelssau

Norsk pelssau er basert på svensk gotlandsfår og en gråblå variant av spælsau. Pelsen brukes til skinnproduksjon. Pelsen skal ha stor glans og være jevnt grå. Rasen ble godkjent i 1968, og det finnes omtrent 8000 vinterfôra pelssau i Norge (2007).

Truede norske saueraser

Sau på utmarksbeite, Oppland.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Etter kategorikriteriene fra FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, er følgende norske raser ansett som kritisk truet eller truet: blæsetsau, dalasau, fuglestadbroget sau, grå trøndersau og rygjasau

Blæsetsau

Blæsetsauen har hvit blæs i pannen. Den er svart som ung, og blir brunere eller gråere med årene. Den tilhører gruppen av crossbredsauer, men opprinnelsen er ukjent.

Dalasau

Dalasau er dannet i Norge ved krysning av spælsau med leicester, sjeviot og sutherland. Den er hvit og kollet, med svart nese og svarte klover. og ullen er som hos sjeviotgruppen. Levendevekt hos væren er ca. 115 kg, hos søya 70–75 kg. Det er mellom 1000-1200 dalasau i Norge (2012).

Fuglestadbroget sau

Fuglestadbroget sau er hvit, med svarte avtegninger på hode og bein.

Grå trøndersau

Grå trøndersau er svart på buk, bein og hode, og har grå ull. Den har en hvit flekk under hvert øye.

Rygjasau

Rygja er dannet i Rogaland av det krysningsmaterialet som fantes av ulike raser. Rasen er hvit og kollet, og ullmengden ligger på 2,5–3,0 kg. Ullfibrene mangler marg, men har om lag samme dimensjoner som sjeviot og dala.

Saueraser internasjonalt

Vær av rasen merino på en husdyrutstilling på New Zealand.
Vær
Av /Shutterstock.

Tamsauen er fordelt på en mengde raser, som kan grupperes på mange måter. Da verdenshandelen med ull har stor betydning, kan rasene blant annet grupperes etter ullens kvalitet (fiberdiameter). Av de finullete rasene er merino verdens viktigste, med om lag halvparten av verdens ullproduksjon til bekledning. Merino er opprinnelig en spansk rase som er spredt til mange land, bl.a. Australia og Sør-Afrika. I Europa er det vesentlig Frankrike og den iberiske halvøy som har en større bestand. Mankehøyden er ca. 65 cm, levende vekt 50–60 kg. Fargen er hvit, værene er hornet og søyene kollet. Downrasene med middels fin ull er dannet ved sterk bruk av merino til engelske landraser, bl.a. southdown, suffolk, hampshire og oxforddown. Ullen er hvit, mens de ikke-ullkledte kroppsdelene er grå, brune eller svarte hos de fleste. Begge kjønn er kollete. Rasegruppen er sterkt utbredt.

De grovullete rasene danner en stor og uensartet gruppe, med typer som den langullete leicester og den kortullete sjeviot. Ullen er en sterkt varierende blanding av ullhår og lange dekkhår. Lincoln er størst, væren veier ca. 135 kg, søya ca. 105 kg. Sjeviot er minst, vekten varierer sterkt etter fôring og beite. De fleste norske rasene hører til denne gruppen. Rasene med lange, grove dekkhår (raggsauer) har en grov ull som ikke egner seg for vanlig bekledning, men den nyttes f.eks. til teppeveving. Den skotske blackface og mange primitive landraser hører til gruppen, dessuten karakul, som leverer persianer og breitschwanz (broad tail-skinn). Raser med korte dekkhår (uten vanlig ull) blir holdt for kjøttet, melken og skinnet. Det er flere pelstyper blant disse. Det finnes overganger mellom alle gruppene, og det er stor variasjon også innen disse.

Folketro

Etter gammel folketro måtte det alltid stå en ulldott igjen på sauen når den ble klippet, ellers mistet man sauelykken, het det. Flekkete lam ble ansett for å være særlige lykkedyr. Mange steder mente man å kunne forutse været av sauenes atferd: danset sauene om morgenen, ble det vind; stanget de, ble det uvær. Andre steder het det at når sauene stanger, da kommer ulven.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg