Kobraer, krypdyrslekt i giftsnokfamilien. De kjennes på at de kan spile ut nakkehuden, særlig når de blir skremt. Mest kjent er brilleslange, en meget giftig slange, kjent fra Sør-Asia, særlig India. Dette er den opprinnelige kobraen, men navnet er senere brukt på alle artene i slekten og dessuten på noen nærstående arter i andre slekter (f.eks. kongekobra). Kobraene er utbredt i Afrika, Midtøsten og Sør-Asia og alle er giftige.