Akosombo-demningen, i Volta-elven, Ghana, ca. 80 km nord for Accra. Fullført 1966. Demningen er bygd som steinfylling, 113 m høy, kronelengde 640 m. Magasinet (Voltasjøen) har et volum på 150 mrd. m3 og strekker seg om lag 400 km oppover Voltavassdraget (areal ca. 8500 km2). I forbindelse med demningen er det bygd en kraftstasjon, som med maksimal ytelse 912 MW er blant de største i Afrika. Den utgjør kjernen i Ghanas kraftforsyning og leverer elektrisk energi til bl.a. et stort aluminiumsverk i havnebyen Tema, og til nabolandene i øst: Togo og Benin. Den er også knyttet til kraftforsyningssystemet i Elfenbenskysten.