Polyteknisk, betegner det som omfatter flere eller samtlige tekniske fag og vitenskaper.