Kwa-språk, gruppe av afrikanske språk som hører til niger-kongofamilien. Omfatter bl.a. yoruba, ibo, ga og akan. Tales i de sørlige deler av Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Elfenbenskysten og Liberia. Disse språkene avspeiler en kulturarv som går mange hundre år tilbake, til de store vestafrikanske kongerikene Ashanti, Benin, Dahomey og Oyo. Siden 1945 har det utviklet seg en stadig voksende mengde folkelig litteratur på disse språkene, særlig på yoruba.