Aldan, elv i Russland, østlige Sibir, bielv til Lena, springer ut i Stanovojfjellene, munner ut i Lena 150 km nedenfor Jakutsk, 2272 km lang, seilbar juni–oktober.