Nyere norsk litteratur

Norges litteraturhistorie omfatter muntlig og skriftlig litteratur på flere språk: urnordisk, norrønt, dansk, bokmål, nynorsk og samisk. . Hele artikkelen

Ny artikkel