Nyere norsk litteratur

Fagansvarlig

Norsk Forfattersentrum

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 353 artikler: