Kjell Sandvik, norsk forfatter. Leder for Nordnorsk Forfatterlag fra starten i 1972. Allsidig produksjon som omfatter dikt, viser, noveller, romaner, dokumentarbøker, essayer, barnebøker og humoristiske småstubber. Som forteller viser han seg fra sin frodigste side i de tre «skrønebøkene» Lygarliv i nord (1981),Spøkeri i nord (1990) og Lørveleven i nord (1991), der han fører videre tradisjonen fra Peter Wessel Zapffes Vett og uvett.