Faktaboks

Rolf Sagen
Fødd
21. desember 1940, Vadheim i Høyanger, Vestland
Død
6. april 2017, Bergen, Vestland
Verke
Forfatter
Familie

Foreldre: Ingeniør og el-verksjef Hermod Sagen (1916–) og Ingeborg Susanne Engeseth (1918–).

Gift 1) 29.6.1968 med lektor Oddveig Ringerud (3.4.1944–), datter av selvstendig næringsdrivende Torleiv Ringerud (1917–) og hustru Paula (1922–), ekteskapet oppløst 1981; 2) 10.5.1990 med høgskolelektor Kari Kronstad (12.8.1948–), datter av kjøpmann Einar Kronstad (1916–58) og forretningsdrivende Ellen Samuelsen (1920–97).

Rolf Sagen.
Rolf Sagen.
Av /NTB.

Rolf Sagen var psykolog, grunnleggjar av Skrivekunstakademiet i Hordaland og ein særprega forfattar av ei lang rekkje romanar, dikt, noveller og barnebøker. Han skreiv svært ulike bøker, både eksperimentelle og tradisjonelle.

Bakgrunn

Rolf Sagen blei fødd i Vadheim i Høyanger i Sogn og Fjordane (no Vestland) og døydde i Bergen. Han voks opp i Sykkylven i Møre og Romsdal. Han var utdanna cand.psychol. frå Universitetet i Oslo (1971), skreiv hovudoppgåve om psykologiske konsekvensar av sosiale system og arbeidde som klinisk psykolog i Hordaland fylke (1972–1974).

Sagen grunnla og var leiar for Skrivekunstakademiet i Hordaland frå 1985 til 1993, og var seinare lærar ved akademiet (til 2007). Han sat i styret i Den norske Forfatterforening i perioden 1985–1989, og han var aktiv i etableringa av høgskulane i og Volda. Han var aksjonsleiar i ei gruppe i Studentmållaget i Oslo som arbeidde for å få den nye høgskulen lagd til Volda, ikkje Ålesund.

Forfattarskapen

Han debuterte med diktsamlinga Dørklinker i 1968, og han vekte stor merksemd med den eksperimentelle collage- og dokumentarromanen Kvengedal (1970), som blei kalla ei ny form for heimstaddikting. Sagen fekk det kommersielle gjennombrotet sitt med romanen Mørkets gjerninger (1976), som seinare òg blei fjernsynsfilm.

Sagen gav ut sjangeroverskridande bøker og skreiv meir enn eit dusin romanar. Han veksla mellom realistiske og modernistiske skrivemåtar, men forfattarskapen er forankra i eit vestnorsk landskap og miljø. Han har òg skrive barnebøker og sakprosa.

Radikal og eksperimentell litteratur

I collageromanen Kvengedal (1970) klipte Sagen saman stoff frå fleire årgangar av to lokalaviserSunnmøre. Dette var eit oppsiktsvekkjande og nytt grep. Etter Kvengedal gav han ut romanenMorgonmannen held utstilling (1971) og diktsamlinga Båten til Bergen. Småborgar-songar (1974), som er knytte til kvarandre tematisk med kvardagshistorier og lokalhistoriske motiv frå Vestlandet.

Springfart ved fjorden. Soga om Joran Krake (1986) er ein roman i den fantastiske sjangeren, som seinare er blitt ein kultroman. Samfunnet i romanen er bortanfor tid og rom, og persongalleriet er stort og fullt av humor, satire, det er underleg og morosamt. Oppdagaren Joran Krake kallar opp byen Moks etter mor si. Lommehunden frå Ribo (2008) er ein oppfølgjar til Springfart ved fjorden, og her møter vi att fleire av personane i den førske boka.

Inspirert av Kafka og Beckett

Inspirasjonen frå Franz Kafka og Samuel Beckett er tydeleg i romanen Lyden av vatn (1990), som har ein del til felles med Einar Økland sine romanar Galskap (1971) og Stille stunder (1974). Emnet identitet blir teke opp på ein ny og annleis måte. Handlinga i boka, som gjerne blir rekna som den beste han har skrive, går føre seg i eit draumelandskap der ein namnlaus person prøver å finne seg sjølv i eit landskap med vestnorsk preg.

Også i novellesamlingane Blendverk (1998) og Reisa til D. (2002) skriv Sagen om eit draumeaktig univers, der tid, identitet og framandkjensle er viktige element. Dei to samlingane har samanheng med romanen Lyden av vatn, men forma er meir realistisk. Det same gjeld romanen Skog (2004), der vi møter mange personar og forteljarar som alle er på flukt frå noko.

Tradisjonell og realistisk litteratur

Sjølv om Sagen er blitt kalla ein litterær altmoglegmann, har han gitt ut mange tradisjonelle og realistiske verk. Romanen Mørkets gjerninger var realistisk og tradisjonell i forma og skaffa Sagen nye lesarar. Handlinga i Mørkets gjerninger går føre seg på ein dansefest på eit lokale, og emnet er ungdomleg begjær og utryggleik. Romanen er prislønt og blei dessutan fjernsynsfilm i 1986.

I dokumentarromanen Mercedesryttaren (1988) skriv han om eigne erfaringar som observatør til politivaldsaka i Bergen. Frå Samuel Eydes tid (1993) er ein annleis dokumentarroman, forma som ein oppdikta biografi over industrigründeren.

Hundre bønder (2001) er ein dokumentarroman om korleis Hitraopprøret i 1975, som endra norsk jordbrukspolitikk, blei opplevd på nært hald. Alltid likt å lese om krigen (2003) er ein roman om ein forteljar og familien hans under andre verdskrigen.

Romanen Kraftverk (2007) er basert på eigne dagbøker frå tida då Sagen gjekk på realskulen og spela i band i Sykkylven midt i 1950-åra. Han prøver å finne svar på når han bestemte seg for å bli forfattar. Tematisk finn vi inspirasjon frå På sporet av den tapte tid av Marcel Proust og Portrett av diktaren som ung mann av James Joyce.

Barnelitteratur

I 1989 gav Sagen ut den første barneboka si, Reisa til Leit. Han har gitt ut tre biletbøker om Bergfri: Bergfri og Kakaoen leitar etter morfar (1997), Bergfri og epleslangen (1998) og Bergfri og kattungen (1999). Bøkene er illustrerte av Malgorzata Piotrowska.

I diktsamlinga Josefines songar (2005) fortel Josefine på 13 år trist og poetisk om korleis det er å ha dårleg råd. Samlinga har motiv som er dristige, og kan bli oppfatta som ein kommentar til materialismen i samfunnet.

Filleflabben syng (2008) er ein musikk-CD for barn som Sagen gav ut saman med Rolf Stensland, under artistnamnet Rolf men Rolf.

Utmerkingar

Sagen fekk Tarjei Vesaas' debutantpris for Dørklinker i 1969. I 1976 fekk han Kritikarprisen for romanen Mørkets gjerninger. I 2003 blei han tildelt Samlagsprisen for forfattarskapen sin.

Bibliografi

 • Far og son (Roman, Samlaget, 2011)
 • Lommehunden frå Ribo (Roman, Samlaget, 2008)
 • Kraftverk. (Roman, Cappelen, 2007)
 • Josefines songar. (Lyrikk, Samlaget, 2005)
 • Skog. (Roman, Samlaget, 2004)
 • Alltid likt å lese om krigen. (Eventyr, Samlaget, 2003)
 • Steinar Foten og Vekkarmannen. (Barnebok, Samlaget, 2002)
 • Reisa til D. (Noveller, Samlaget, 2002)
 • Hundre bønder. (Dokumentar og historie, Samlaget, 2001)
 • Sørgedans. (Lyrikk, Samlaget, 2000)
 • Bergfri og kattungen. (Billedbok, Cappelen, 1999)
 • Blendverk. Prosastykke. (Noveller, Samlaget, 1998)
 • Bergfri og epleslangen. (Billedbok, Cappelen, 1998)
 • Bergfri og Kakaoen leitar etter morfar. (Barnebok, Cappelen, 1997)
 • Kjærasten min, og andre dikt for store og små. (Lyrikk for barn og ungdom, Cappelen, 1996)
 • Den gongen eg var elvefiskar. (Barnebok, Cappelen, 1995)
 • Sauenes liv. (Barnebok, Cappelen, 1994)
 • Frå Samuel Eydes siste tid. (Roman, Cappelen, 1993)
 • På søvnen høyrer eg ein song. (Lyrikk, Samlaget, 1992)
 • Eg reiste gjennom dette mørke landet og møtte deg. (Lyrikk, Samlaget, 1991)
 • Lyden av vatn. (Roman, Samlaget, 1990)
 • Reisa til Leit. (Barnebok, Eide, 1989)
 • Mercedesryttaren. (Roman, Samlaget, 1988)
 • Springfart ved fjorden. (Roman, Cappelen, 1986)
 • Sval luft strøymer mot andletet. (Roman, Cappelen, 1981)
 • Finne seg ei grein. (Roman, Cappelen, 1980)
 • Sangbukken. (Dramatikk, Noregs Boklag, 1977)
 • Mørkets gjerninger. (Roman, Gyldendal, 1976)
 • Båten til Bergen. (Lyrikk, Gyldendal, 1974)
 • Morgonmannen held utstilling. (Roman, Gyldendal, 1971)
 • Kvengedal. (Roman, Gyldendal, 1970)
 • Dørklinker. (Lyrikk, Gyldendal, 1968)

Les meir i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Øystein Rottem: Norges litteraturhistorie. Oslo 1999

Kommentarar (1)

skreiv Helene Nyen

Ingen av Anbefalte linker virker. Helene

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg