Kystvakt, organisasjon som enten selvstendig eller som en del av et lands marine hevder landets suverenitet i territorialfarvannet og dets nasjonale rettigheter i tilstøtende farvann og økonomisk sone. Oppgavene varierer noe fra land til land; de omfatter gjerne håndhevelse av statens lover, oppsyn med fiske og fangst, kontroll med sikkerhetsbestemmelser for fartøyer, redningstjeneste, miljøvern til sjøs, og bekjempelse av smugling og illegal innvandring. Kystvakten kan også stå for driften av navigasjons- og kystradiosystemer, fyr- og merkevesen, og utføre isbryter- og værtjeneste m.m. Se Coast Guard og Kystvakten.