endemisk (biologi)

Kentiapalmen er en planteart i slekten Howea i palmefamilien. Den vokser naturlig kun på Lord Howe Island i Stillehavet. Slekten Howea består av kun to arter, begge endemiske for den bare 17 kvadatkilometer store Lord Howe Island. Dette har vært fremholdt som et av de beste eksempler på at artsdannelse kan skje mens populasjonene sameksisterer innenfor et geografisk område, også kalt sympatrisk artsdannelse.

Av /Auckland Museum.
Lisens: CC BY 4.0

Artikkelstart

Endemisk er innen botanikk og zoologi betegnelse på en art eller artsgruppe, for eksempel en slekt eller familie, som er begrenset til et bestemt naturlig område eller miljø. Endemiske bestander lever ofte over mindre geografisk område enn de ikke-endemiske artene. Dette gjør dem mindre robuste mot økologiske påvirkninger, som habitatødeleggelse, forurensing eller klimaendringer. Endemiske arter kan derfor ha større fare for utryddelse, slik at mange er rødlistet.

Faktaboks

Uttale
endˈemisk
Etymologi
av gresk ‘i folket’

Typisk på øyer

Spesielt isolerte områder som for eksempel øyene Sri Lanka, Jamaica, Madagaskar, Makaronesia, Island, Kreta og Japan eller isolerte fjellområder som for eksempel Rocky Mountains, Himalaya, Andesfjellene og Alpene kan fremvise et rikt utvalg av endemiske arter innenfor både dyre- og planteliv. På Hawaii er for eksempel hele 82 prosent av floraen, over 80 prosent av insektartene og ellers et meget høyt antall dyrearter endemiske, mens 70 prosent av frøplantene og flere dyrearter – blant annet 20 spurvefuglarter – på New Zealand og 60 prosent av planteartene og en rekke dyrearter på Filippinene er endemiske.

Innsjøen Titicaca i Sør-Amerika har mange endemiske dyrearter, og 75 prosent av plante- og dyreartene i Bajkalsjøen i Russland er endemiske. Australia har også et høyt antall endemiske arter, for eksempel flere av pungdyrene, og av de over 500 artene i treslekten Eucalyptus er det bare et par arter som finnes utenfor Australia. På Kanariøyene er blant annet planteartene drageblodstre, kanarifuru og kanaripalme, og fugleartene laurbærdue og blåfink endemiske. Av fugleartene på Cuba er en høy andel endemiske. I Kina er 200 av 2700 frøplanteslekter endemiske for Kina, og av de 500 artene i lyngslekten Erica som vokser i Kapplandet i Sør-Afrika, er det bare et fåtall som ikke er endemiske. Områder med mange endemiske arter omtales ofte som «hot spots» for biologisk mangfold.

Norske endemiske arter

Osloslørsopp er endemisk for Norge og er kategorisert som sterkt truet art (norsk rødliste). Den er finnes kun på et utvalg voksesteder nær Oslofjorden.
Av .
Lisens: CC BY 4.0

Et utvalg av våre ansvarsarter regnes som endemiske for Norge, der tilnærmet alle individene i verden finnes kun i Norge. Sammenliknet med mange andre land har det utviklet seg relativt få endemiske arter i Norge, fordi mange av våre arter har vandret inn etter istiden.

Eksempler på norske endemiske arter (ikke påvist i andre land):

For flere arter har det også utviklet seg spesielle økologiske former, som er særegne underarter (bestander) eller spesielle økologiske varianter. I den norske faunaen er de relikte laksebestandene namsblank (deler av Namsenvassdraget) eller byglandsbleke (deler av Otra-vassdraget) eksempler på dette.

Om det motsatte av endemisk brukes betegnelsene ubikvist eller kosmopolitisk.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Øystein Lofthus

Hei, tittelen på denne artikkelen bør endres til "Endemisk - biologi" ettersom den er generell og inneholder mer enn zoologi.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg