Spratlyøyene, øygruppe i Sør-Kina-havet, mellom Filippinene og Vietnam. Øygruppen består av øya Spratly og over 100 øyer, skjær og korallrev i et havområde på over 400 000 km2. Øyene er lave, og havet slår over dem ved høy sjø. De ligger strategisk plassert, og ble benyttet som ubåtbase av Japan under andre verdenskrig. Suvereniteten er i dag høyst omstridt, med suverenitetskrav fra både Vietnam, Taiwan, Kina, Malaysia, Brunei og Filippinene. Det er utført en del letevirksomhet etter petroleum i området, men den manglende avklaringen av suverenitetsspørsmålet har bremset progresjonen i dette arbeidet. Øyene har tradisjonelt vært ubebodde utover fiskere som har søkt midlertidig ly der. På grunn av suverenitetsspørsmålet er en rekke land nå til stede med soldater og militære installasjoner.