Hakka, kinesisk folke- og dialektgruppe i det sørlige Kina, særlig i Guangdong og på Taiwan. Innvandret fra områdene omkring elven Huang He mellom 300-tallet og 800-tallet e.Kr. Kjent som hardføre og selvbevisste; har spilt en viss politisk rolle, særlig i forbindelse med Taiping-opprøret på 1800-tallet.