Øst-Kina-havet, bihav til Stillehavet, ligger mellom østkysten av Kina og avgrenses i nord av Gulehavet, i øst av Japan og i sør av Taiwan, 750 000 km2. Størstedelen av havet ligger på kontinentalsokkelen, og kun en mindre del i øst har dyp større enn 2000 m. Fiskerik.