Matsu, en gruppe av små øyer på Kinas sørøstkyst, formelt en del av provinsen Fujian (Fuchien), men de facto under Taiwan, 29 km2 med 8800 innb. (2002), 300 per km2. Administrativt styres Matsu som fylket Lienchiang, som sammen med Kinmen danner provinsen Fuchien (ofte kalt Kinmen-Matsu-området) i den Taiwan-baserte Republikken Kina. Viktigste naturressurser er granitt og marine produkter. Ellers dyrkes ris og grønnsaker. Øyene har omfattende underjordiske festningsverk, og motstod kraftige bombardementer i 1950-årene. Taiwan hadde lenge 10 000 soldater på øyene, men etter at øyene i 1992 ble overført fra militær krigsadministrasjon til sivilt styre, har antallet soldater minsket betraktelig.