Handelsbalanse, forskjellen mellom verdien av et lands import og eksport av varer. Inngår i et lands utenriksregnskap (betalingsbalanse).