Taichung, by i Taiwan, 130 km sørvest for Taipei; 1 033 000 innb. (2006), landets tredje største by. Provinshovedstad siden 1959; handelssentrum i et rikt jordbruksdistrikt. Næringsmiddel-, tekstil-, kjemisk og metallvareindustri. Et sentrum for utdanning med flere universiteter og høyere læreanstalter. Stort naturvitenskapelig museum.