Det er 10-årig obligatorisk og gratis skole for alle i alderen 6 til 16 år. Det finnes ulike typer videregående skoler, allmennfaglige og yrkesskoler, som tilbyr 3-årige studieprogrammer. Det finnes også en rekke private skoler. Høyere utdanning tilbys ved landets 135 universiteter og høyskoler.