Austronesiske språk, tidligere kalt malayo-polynesiske språk, språkfamilie med ca. 800 språk som tales fra Madagaskar i vest til Hawaii og Påskeøya i øst. Den blir delt i to hovedgrupper: vestaustronesisk eller indonesisk (se indonesiske språk) og østaustronesisk eller oseanisk. Den sistnevnte gruppen blir igjen inndelt i melanesiske, mikronesiske og polynesiske språk, men denne inndelingen er basert på geografiske kriterier, ikke språklige. Den språklige klassifiseringen av de austronesiske språkene er omstridt.