Sambar, også kalt sambaru eller aristoteleshjort, Cervus unicolor, partået klovdyrart i hjortefamilien. Pelsen er mørkebrun, men noe lysere på undersiden. Geviret er grenet med seks tapper, øyetaggen er lang og topptaggene er rettet fremover. 2 m lang, skulderhøyde opptil 1,6 m, vekt opptil 260 kg. Gevirlengde 60–100 cm. Forekommer i skogsområder opp til 3000 m o.h. Utbredt fra Filippinene over Indonesia, Sør-Kina, Myanmar til India og Sri Lanka. Innført bl.a. til Australia, New Zealand, Sør-Afrika og USA.