Tokaj, by i Ungarn, ved Bodrogs utløp i Tisza 45 km øst for Miskolc, ved foten av det 515 m høye Tokajfjellet; 5100 innb. (2005). Kjent for sin vin, tokaier. Kjemisk industri og treforedling. Store steinbrudd i omegnen.