Mihály Vörösmarty, ungarsk forfatter og nasjonalskald, en forgrunnsskikkelse i ungarsk romantikk. Han fikk sitt gjennombrudd med det episke diktet Zalans flukt (1825), som ble fulgt av nasjonalromantiske, episke heltedikt og historiske dramaer som brakte ham i sentrum for en nasjonal reformbevegelse. Den resulterte 1848 i en revolusjon og en frihetskamp mot Østerrike, og Vörösmarty tok del i dem begge. I sin diktning nådde han høyest som lyriker. Hans Opprop (norsk gjendiktning i antologien Tross alt, 1959) er blitt en nasjonalhymne.