Orkla

Orklas munning ved Orkanger.
.
Lisens: CC BY SA 2.0

Orkla er ei elv i Trøndelag som er 172 kilometer lang. Orkla kommer fra Orkelsjøen (1058 meter over havet) i Oppdal og går gjennom Tynset, Rennebu og Orkland kommuner før den når utløpet i Orkdalsfjorden, en gren av Trondheimsfjorden, ved Orkanger i Orkland kommune.

Faktaboks

etymologi:

opprinnelig Ork, som muligens kommer av norrønt orka, 'arbeide', som skulle sikte til den strie strømmen i deler av elven.

Nedbørsfeltet

Nedbørfeltet er 3053 kvadratkilometer stort, og elva er 172 kilometer lang. Orkla mangler sjøer og vann i sitt løp til flomdemping, og plutselige flommer kan volde betydelige skader.

De største sideelvene er fra vest Inna, Byna, Grana og Resa, og fra øst Ya og Svorka.

Orkdalen

Elva begynner i fjellsjøen Orkelsjøen øst i Oppdal kommune i Trøndelag, går østover innom Innerdalen i Kvikne i Tynset kommune (i Innlandet fylke), svinger mot nordvest inn i Trøndelag på ny og renner gjennom Orkdalen til Trondheimsfjorden ved Orkanger.

Øverst renner Orkla gjennom høyfjell med fjellbygder. Ved Ulsberg i Rennebu skjærer elven seg ned i en dyp, trang dal som etter hvert vider seg ut og lager flere steder en vid, flat elveslette med gode jordbruksbygder.

I dagligtale brukes navnet Orkdalen oftest om dette brede dalføret fra Rennebu gjennom Meldal og Orkland til fjorden. Dalføret er relativt tett bosatt, særlig den nederste del med tettstedet Orkanger/Fannrem.

Kraftutbygging

Økt vannføring under snøsmelting gir overløp som følge av mer vann enn slukeevnen til Brattset kraftverk i Orkla.
Storfossenmagasinet, mai 2020
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Orkla er utbygd i fem kraftstasjoner, samlet i eierselskapet Kraftverkene i Orkla:

Samlet midlere årsproduksjon 1371 GWh. Foruten regulering av Falningsjøen (873–825 moh.; 125 mill. m3) og Store Sverjesjøen (873–868 moh.; 7 mill. m3), er det dannet to magasiner ved oppdemninger i Innerdalen (Innerdalsvatnet, 813–778 moh.; 150 mill. m3) og i Nerskogen (Granasjøen, 650–610 moh.; 144 mill. m3). Den samlede magasinkapasitet er cirka 426 mill. m3.

Fiske

En tilpasset vannslipping gjennom kraftstasjonene sommer og vinter med forholdsvis stor vannføring har medført at Orkla kan regnes som en av landets beste lakse- og sjøørret-elver. Fangsten i 2015 var 19,5 tonn laks, noe som gjøre Orkla til landets 4. største lakseelv etter kvantum.

Striden om utbyggingen av Orkla

Det var strid om utbyggingen av Orkla, særlig om neddemmingen av Innerdalen. Største reguleringshøyde er 35 m, og vannmagasinet har en samlet høyde på 55 m.

Innerdalen var en usedvanlig frodig og botanisk rikholdig dal, mest brukt til sauebeite, men også velegnet til jordbruk. Dette var medvirkende til at landbruksinteresser, blant annet Landbruksdepartementet, stilte seg negativ til utbygging. Etter utbyggingsvedtaket i 1978 kom det til aksjoner i Innerdalen, der det blant annet ble arrangert «Grønn aksjon». Den lokale motstanden mot denne utbyggingen var større enn i noen annen vassdragssak, uten at det påvirket stortingsvedtaket.

Filmregissøren Oddvar Einarson laget dokumentarfilmen Prognose Innerdalen om motstanden mot vannkraftutbygging i 1981.

Kart

Orkla
Av /Statens kartverk.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg