Ungarns og Mellom-Europas største innsjø, mellom Drava og Donau, strekker seg 80 km i retning sørvest–nordøst med en gjennomsnittlig bredde på 14 km, 596 km2. Sjøen er grunn, i gjennomsnitt 3 m dyp, største dybde er 12 m. Viktigste tilløp er Zala, avløp gjennom Siófok til Donau. Balaton er islagt om vinteren, om sommeren har området et varmt og solrikt klima. På nordsiden av innsjøen, på skråningene av Bakony, dyrkes vindruer; på sørsiden ligger et fruktbart flatland. Balaton er et av Ungarns viktigste produksjonsområder for vin, vesentlig hvite viner. Langs sjøen finnes mange turist- og badesteder.