Mongolsk eller tyrkisk stamme fra Midt-Asia, trengte inn i Europa på midten av 500-tallet; 567 ødela den, i forbund med langobardene, gepidenes rike i det nåværende Ungarn, og dannet her et mektig rike. Utover på 600-tallet minket imidlertid avarenes makt. I 791 angrep Karl den store avarenes rike, og etter en blodig krig ble de helt splittet og forsvinner fra historien.