Den ungarske sletta er en fortsettelse av den russiske steppen med dens karakteristiske gressvegetasjon. Nå er steppen nesten helt oppdyrket. Også den tidligere løvskogen vest for Donau er forsvunnet. Eike- og bøkeskoger finnes i de lave fjellpartiene. Nåleskog er plantet for å forhindre erosjon. Omkring Neusiedler See er det områder med saltbunnsvegetasjon.