Péter Esterházy, ungarsk forfatter, tilhørte en av landets eldste adelsslekter og var en ledende modernist innenfor ungarsk prosa. Han debuterte med romanen Fancsikó og Pinta (1976) hvor han tok utgangspunkt i sin egen barndom; også senere verker har hatt selvbiografiske trekk. Han gjorde seg tidlig bemerket med sine djerve språklig-tekniske eksperimenter; bøkene ble godtatt av myndighetene fordi de var tilsynelatende upolitiske, eller i det minste vanskelig tilgjengelige. Fra 1980-årene møtte han stigende anerkjennelse, ikke minst i utlandet. Blant hans viktigste verker kan nevnes Produksjonsromanen (1979), Hjertets hjelpeverb (1985) og Innledning i skjønnlitteratur (1986). Hrabals bok (1990) kom på norsk i 1994, og han har siden fått oppmerksomhet for romanene En kvinne (1995, norsk utgave i 1996) og Himmelsk harmoni (2002, norsk utgave i 2004).