Ungarns samtidshistorie er landets historie etter regimeskiftet i 1989–1990, da Ungarn, sammen med en rekke andre land i Sentral- og Øst-Europa, brøt med Sovjetunionen og innførte demokrati og markedsøkonomi. De første frie valgene ble gjennomført 10. mars 1990, og det nasjonalkonservative partiet MDF (Magyar demokrata forum – Ungarns demokratiske forum) fikk flertall av stemmene og dannet regjering. Hele artikkelen