Martin Luthers lære er opphavet til den lutherske kirke, som er et av de største protestantiske kirkesamfunnene. Portrett av Martin Luther av maler, kobberstikker og tresnittegner Lucas Cranach – den eldre (1472–1553).

Martin Luther av Lucas Cranach den eldre. Falt i det fri (Public domain)

Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke.

Logo av Den norske kirke. Falt i det fri (Public domain)

Evangelisk-lutherske kirker er kristne kirkesamfunn som har fått sitt preg av Martin Luthers reformasjon og bruddet med den katolske kirken. I de evangelisk-lutherske kirkesamfunnene er Bibelen den eneste autoriteten for tro og lære, samtidig som læren om rettferdiggjørelsen ved tro alene er sentral og avgjørende.

Den Norske Kirke og Den Evangelisk Lutherske Frikirke er begge evangelisk-lutherske. Det finnes en rekke andre slike uavhengige kirker, hovedsakelig i Tyskland, Skandinavia og USA. I tillegg kommer misjons-kirker i andre verdensdeler. De viktigste er i India, Indonesia, Madagaskar og Tanzania.

Det finnes om lag 70 millioner tilhengere av den evangelisk-lutherske kirke i verden. De fleste er medlem av kirker som er tilsluttet Det lutherske verdensforbund.

Den evangelisk-lutherske kirke inntar på mange måter en midtstilling blant de kristne kirkesamfunnene. Den skiller seg fra den ortodokse og den katolske kirke ved å sette Bibelen over tradisjonen, ved å hevde det alminnelige prestedømme og derfor avvise hierarkiets midler-rolle, ved å avvise messeofferet samt ved å hevde et annet syn på sakramentene. Den skiller seg fra den reformerte kirke ved sin sakramentalistiske oppfatning av dåp og nattverd, ved sin konservatisme i kirkeforfatningsspørsmål og gudstjenesteformer samt ved en noe annerledes orientert fromhetstype. På 1600-tallet ble særlig forskjellene i sakramentlæren, kristologien og læren om utvelgelsen (forutbestemmelsen) betont; til andre tider har det dyptgående fellesskapet hatt et sterkere fokus enn forskjellene.

De lutherske kirkene ble tidlig statskirker idet landsherren tok reformasjonsverket i sin hånd både i Tyskland og i Norden. Lutherske frikirker oppstod først i land der lutheranerne var i sterk minoritet. Statskirkeforfatningen opphørte i Sverige 1. januar 2000 og i Norge 21. mai 2012.

Den evangelisk-lutherske kirke legger stor vekt på sine bekjennelsesskrifter, som dog ikke er helt de samme i alle kirkene. I Danmark og Norge gjelder de oldkirkelige symbolene, Luthers lille katekisme og den augsburgske konfesjon som bekjennelsesskrifter. Den svenske og den finske kirken har i tillegg Konkordieformelen.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

7. november 2013 skrev sonali sharma

når ble denne artikkelen skrevet? trenger det, siden jeg må skrive det på en kildeliste :)

7. november 2013 svarte Anne Marit Godal

Hei! Du kan skrive datoen det er henta (7. nov 2013). PS: Trykk på Siter denne... over, så ser du alt du treng til kjeldeliste.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.