evangelisk-lutherske kirker

Martin Luthers lære er opphavet til den lutherske kirke, som er et av de største protestantiske kirkesamfunnene. Portrett av Martin Luther av maler, kobberstikker og tresnittegner Lucas Cranach – den eldre (1472–1553).
Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke.
Logo
Av .

Evangelisk-lutherske kirker er kristne kirkesamfunn som har fått sitt preg av Martin Luthers reformasjon og bruddet med den katolske kirken. I de evangelisk-lutherske kirkesamfunnene er Bibelen den eneste autoriteten for tro og lære, samtidig som læren om rettferdiggjørelsen ved tro alene er sentral og avgjørende.

Faktaboks

også kjent som:

den lutherske kirke

Den Norske Kirke og Den Evangelisk Lutherske Frikirke er begge evangelisk-lutherske. Det finnes en rekke andre slike uavhengige kirker, hovedsakelig i Tyskland, Skandinavia og USA. I tillegg kommer misjons-kirker i andre verdensdeler. De viktigste er i India, Indonesia, Madagaskar og Tanzania.

Det finnes om lag 70 millioner tilhengere av den evangelisk-lutherske kirke i verden. De fleste er medlem av kirker som er tilsluttet Det lutherske verdensforbund.

Kirkens posisjon blant andre kirker

Den evangelisk-lutherske kirke inntar på mange måter en midtstilling blant de kristne kirkesamfunnene. Den skiller seg fra den ortodokse og den katolske kirke ved å sette Bibelen over tradisjonen, ved å hevde det alminnelige prestedømme og derfor avvise hierarkiets midler-rolle, ved å avvise messeofferet samt ved å hevde et annet syn på sakramentene. Den skiller seg fra den reformerte kirke ved sin sakramentalistiske oppfatning av dåp og nattverd, ved sin konservatisme i kirkeforfatningsspørsmål og gudstjenesteformer samt ved en noe annerledes orientert fromhetstype. På 1600-tallet ble særlig forskjellene i sakramentlæren, kristologien og læren om utvelgelsen (forutbestemmelsen) betont; til andre tider har det dyptgående fellesskapet hatt et sterkere fokus enn forskjellene.

De lutherske kirkene ble tidlig statskirker idet landsherren tok reformasjonsverket i sin hånd både i Tyskland og i Norden. Lutherske frikirker oppstod først i land der lutheranerne var i sterk minoritet. Statskirkeforfatningen opphørte i Sverige 1. januar 2000 og i Norge 21. mai 2012.

Den evangelisk-lutherske kirke legger stor vekt på sine bekjennelsesskrifter, som dog ikke er helt de samme i alle kirkene. I Danmark og Norge gjelder de oldkirkelige symbolene, Luthers lille katekisme og den augsburgske konfesjon som bekjennelsesskrifter. Den svenske og den finske kirken har i tillegg Konkordieformelen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev sonali sharma

når ble denne artikkelen skrevet? trenger det, siden jeg må skrive det på en kildeliste :)

svarte Anne Marit Godal

Hei! Du kan skrive datoen det er henta (7. nov 2013). PS: Trykk på Siter denne... over, så ser du alt du treng til kjeldeliste.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg