Ugriske språk, gren av de finsk-ugriske språkene, består av ungarsk, ostjakisk (khanti) og vogulsk (mansi).